Popis projektu

Boli sme oslovení majiteľom domu, na ktorom boli nedávno zateplené obvodové steny (materiálom Styrcon) a zateplená neobývaná povala (fúkanou celulózou) a napriek tomu manželka majiteľa domu konštatovala nepríjemný chlad, pochádzajúci z neznámeho miesta.

Po vykonanej obhliadke a vykonaní termovízneho snímkovania sme skonštatovali, že zateplenie obvodovýc stien, ako aj zateplenie povaly boli vykonané kvalitne. Nebolo však vykonané zateplenie stropu pivnice. Dom je totiž podpivničený a pivnica je nevykurovaná.

Podlaha nad nevykurovanou pivnicou mala počas vykurovacieho obdobia len 11 °C, čo spôsobovalo nepríjemný pocit chladu, napriek tomu, že vzduch v dome mal 23°C. v kútoch pri obvodových stenách sa už začali vytvárať plesne.

Navrhli sme majiteľom domu zaizolovanie stropu pivnice. Vzhľadom na nízky strop v pivnici a množstvo káblov a potrubí, vedených pod stropom nebolo možné použiť bežné tepelné izolanty s veľkou hrúbkou (napr. polystyrén alebo minerálnu vlnu), tak sme navrhli izoláciu viacvstvovou reflexnou fóliou od výrobcu Dape.

Túto sme pripevnili na pripravenú drevenú konštrukciu na strope.

Výhody použitia termoreflexnej fólie:

– má malú hrúbku, nakoľko funguje na princípe zabránenia šírenia tepla sálaním a nue vedením

– môže byť kedykovek jednoducho zdemontovaná, v prípade poruchy potrubia nad ňou

– tým, že sme teplovodné potrubia, ktoré boli vedené pod stropom, zospodu zakryli touto termoreflexnou fóliou, zabezpečili sme aj ďalší pozitívny efekt – teplá voda rozvádzaná potrubiami už nechladla v potrubí cestou cez studenú pivnicu, a nedochádzalo teda k nežiaducemu vykurovaniu aj tak prevetrávanej a studenej pivnice. Teplo sa namiesto toho, aby sa stratilo cestou, dostalo ku spotrebiču (radiátoru, vodovodnému kohútiku) bez tepelných strát.

– vytvorením vzduchovej vrstvy medzi stropom pivnice a termoreflexnou fóliou, ktorá bola navyše vykurovaná rúrkami vedúcimi k radiátorom alebo k batériám, sme vytvorili niečo ako „falošné podlahové kúrenie“.

Efekt zateplenia stropu pivnice sa dostavil už o týždeň, kedy došlo k prehriatiu stropnej betónovej dosky nad pivnicou. Podlaha nad touto doskou mala o týždeň už 20°C, a o ďalší týždeň už 22°C, čo je teda podstatný rozdiel oproti 11°C pred zateplením.

Čo poviete?