Popis projektu

Na jeseň roku 2016 sme zrealizovali opravu strešného plášťa bytového domu v obci Kajal, pozostávajúci z 8 bytových jednotiek a teda 8 striech. Oprave predchádzala analýza príčin stavebných porúch. V nej sme najskôr predstavili našu analýzu problému a návrh spôsobu jeho odstránenia. Pred našou analýzou mala obec v pláne demontovať kompletne celú strešnú krytinu, vrátane latovania, zateplenia, poistnej podstrešnej hydroizolácie a oplechovania. Predstavitelia obce boli presvedčení, že príčinou vlhkých sadrokartónov je netesná strecha. V našej analýze sme upozornili na problém s nekvalitne vyhotovenou parotesnou vrstvou, ktorá je hlavným problémom strešného plášťa a navrhli sme jednoduchší a teda aj lacnejší postup, bez drahej a rizikovej celkovej demontáže strechy. Tento postup sme otestovali na jednej streche a ukázal sa ako správny. Pomohli nám aj merania s pomocou dátových záznamníkov, ktorými sme merali potrebné veličiny počas 3 zimných mesiacov.

Rovnakým postupom zrekonštruujeme v roku 2017 aj zvyšných 7 striech.