Popis projektu

V roku 2015 sme dokončili rekonštrukciu staršieho rodinného domu. Dom mal problém so sadaním základov, čo sa prejavilo na popraskaných obvodových stenách ako aj priečkach. Praskliny mali vyše 3 cm šírku. Dom bol preto kompletne vysťahovaný. Zákazník sa na dobu rekonštrukcie odsťahoval do prenajatého bytu, avšak zariadenie domu, ktoré si chcel ponechať aj po rekonštrukcii nebolo možné uskladniť v dome, preto sme zákazníkovi vybudovali na pozemku dočasnú stavbu založenú na oceľových vŕtaných pätkách, do ktorej si zákazník nasťahoval všetko zariadenie domu. AJ toto považujeme za službu zákazníkovi. Inak by mal zrejme dosť starostí „kam s tým všetkým“, nehovoriac o nákladoch na sťahovanie, ak by mal sklad ďaleko od domu. Po skončení rekonštrukcie si zákazník presťahoval veci do domu a dočasnú stavbu sme demontovali a odviezli.

Zrealizovali sme odstránenie všetkých pôvodných podláh až do hĺbky -40cm pod úroveň pôvodnej podlahy. Aj zvonka boli základy po 1 metrových segmentoch postupne podkopávané a podbetonovávané. Jednotlivé betónové segmenty boli vzájomne previazané výstužou. Vyhotovené doplnkové základy boli zvonka tepelne odizolované od terénu extrudovaným polysytrénom a drenážnym materiálom (použili sme suť z búracích prác).

Aby sme zabránili kapilárnemu vzlínaniu vlhkosti zo zeminy pod domom a tiež kvôli tepelnoizolačným vlastnostiam sme vybraté vrstvy spod podláh zasypali 30cm vrstvou zhutneného penosklového granulátu a následne pokryli cementovým poterom o hrúbke 10cm s jednoduchým armovaním.

Takisto sme vytvorili drevobetónovú škrupinu na povale – to jest pôvodnú štukatórovú drevenú konštrukciu povaly sme pomocou oceľových prvkov a cementového poteru stužili a spojili v jeden celok. Túto konštrukciu sme previazali pomocou dalších oceľových prvkov s obvodovými stenami, Týmto spôsobom sme celú budovu stužili a znížili riziko budúceho sadania a praskania múrov.

Tepelné izolácie obvodovýc stien sme nemohli robiť pomocou kontraktného systému, kvôli veľkej nerovnosti stien a kvôli tomu, že materiál z ktorého boli obvodové steny vybudované sa drolil a nebolo by ekonomické ani bezpečné doň kotviť kotvy zatepľovacieho systému. Vyhotovili sme preto drevený rošt, ktorým sme vyrovali nerovnosti pôvodných stien. Medzi jednotlivé drevené prvky roštu sme vložili mäkkú minerálnu tepelnú izoláciu a následne sme vyplnený rošt zakryli drevovláknitými doskami. To preto, lebo drevovláknité dosky sú difúzne otvorené, prepúšťajú teda paru, a nám išlo o to, aby pary preniknuvšie z interiéru nekondenzovali vo tepelnej izolácii, ale aby prešli cez skladbu zateplenia.

Časť stavby – verandu sme museli zbúrať, nakoľko narušenie statiky na nej už bolo výrazné. Nahradili sme ju drevenou skeletovou stavbou o rovnakej výmere, ako pôvodná veranda.

V dome sme nainštalovali aj rekuperačnú vzduchotechnickú jednotku, ktorá zabezpečí trvalý prísun čerstvého vzduchu, ktorý bude predohriaty odchádzajúcim odpadovým vzduchom, čím sa usporí veľa energie, ktorá by sa inak minula na ohriatie prichádzajúceho studeného vzduchu zvonka.

Ako kúrenie sme zvolili komfortné a pritom lacné infračervené podlahové fólie uložené pod plávajúcimi podlahami, s termostatom umiestneným v každej miestnosti. Zákazník si tak môže regulovať teplotu v každej jednotlivej miestnosti, čo je v prípade použitia klasickej teplovodnej podlahovky pomerne drahá záležitosť.

Celkovo sa táto rekonštrukcia vydarila, hoci sme pred jej zahájením mali celkom rešpekt, vzhľadom na stav domu v tom čase. Veď posúďte sami z fotodokumentácie.

Ale výsledok znie – aj zo starého sa dá urobiť nové, a za menej peňazí ako by stála výstavba rovnako veľkého nového domu. Je však treba vedieť, ako.