Popis projektu

V roku 2016 sme zrealizovali obklad stien a stropov podkrovia rodinného domu brezovou preglejkou. Okrem toho sme vykonali opatrenia na zvýšenie vzduchotesnosti podkrovia a na zlepšenie parotesnosti parotesnej vrstvy nad obkladom. Súčasťou prác bola aj realizácia elektroinštalácií a obkladu schodiska dreveným obkladom.