Popis projektu

Investor bol vo fáze realizácie stavby, ktorú zamýšľal celú zrealizovať murovaným spôsobom. Medzičasom sa však rozhodol pre drevostavbu. V danom čase však už mal hotové 1NP. Padlo teda rozhodnutie, zrealizovať ako montovanú drevostavbu druhé nadzemné podlažie.

Zámer bol v minimálnej miere zaťažovať spodnú stavbu.

Stavba má skelet z nosníkov značky Steico. Fasáda je prevetrávaná, čiastočne z Cetrisu bez povrchovej úpravy a čiastočne zo sibírskeho smrekovca ošetreného len pigmentovaným olejom. Niektoré dosky z Cetrisu sú farbené na zeleno. Vzniká na fasáde zaujímavá hra farieb a materiálov.

Strecha je pultová, jednoduchá.

Priečky sú opláštené akusticky tlmivými doskami Gecon Acoustic.