Popis projektu

V Bratislave na Dunajskej ulici v nadstavbe nad starý bytový dom vzniklo niekoľko luxusných dvojpodlažných bytov. Ako to už ale u nás chodí, napriek vysokej cene bytov neboli domyslené detaily, a preto sa stalo, že medzi jednotlivými bytmi dochádza k prenosu hluku. Inak povedané, v každom byte bolo počuť to, čo sa dialo v byte susednom.

Navrhli sme preto použitie akusticky silno tlmivých dosák Wolf Phonestar TRI na obvodové steny susediace s vedľajším bytom, a nasadenie „falošných“ okenných rámov na pásové okná, ktorými boli byty vlastne akusticky „prepojené“.

Po realizácii akustickej izolácie sme uviedli byty do pôvodného stavu – omietky, maľovka, tapety…

Výsledkom je, že hladina hluku prenášaného medzi bytmi výrazne poklesla (odskúšali sme to veľmi silno pustenou hudbou), hoci nedošlo k úplnému akustickému oddeleniu bytov, čo ale vzhľadom na principiálne nezvládnutý návrh a výstavbu bytov ani nie je možné.