Topterm

Spoločnosť TopTerm, s.r.o. sa zameriava na riešenie tepelnotechnických, vlhkostných, akustických a svetelných problémov stavieb a na realizáciu montovaných stavieb. Montované stavby vznikajú suchými procesmi, bez nutnosti zabudovania vlhkosti do stavby. Vlhkosť je významným nepriateľom všetkých stavieb, pretože spôsobuje postupnú degradáciu stavebných konštrukcií.

TopTerm je v komplexným riešiteľom problémov stavieb a komplexným tvorcom nízkoenergetických budov. Zaoberáme sa poradenstvom pri výbere pozemku, projektovaním, inžinieringom, výstavbou nízkoenergetických montovaných domov, poradenstvom pri úspore energií a racionálnom využívaní vody, poradenstvom pre trvalo udržateľné bývanie. Je oveľa jednoduchšie problémom predchádzať, ako ich odstraňovať. Napriek tomu ešte aj dnes vznikajú stavby, ktoré budú v blízkej budúcnosti vyžadovať úpravu, alebo rekonštrukciu.

Pri výstavbe domov sú často potrebné aj menšie stavby – prístrešky, garáže, altánky, záhradné domčeky, ploty, spevnené plochy. Postaráme sa aj o ich návrh a výstavbu.

Už dlhodobo sa venujeme zatepľovaniu stavieb fúkanými alebo striekanými izoláciami na báze celulózy, minerálnej vlny alebo polystyrénu. Dnes už je všeobecne známe, že zateplením stavby sa dajú dosiahnuť významné úspory energie. Málokto ale vie, že so zatepľovaním úzko súvisí vzduchová neprievzdušnosť stavby – zbytočne stavbu zateplíme, keď v nej necháme diery, ktorými z domu unikne teplo vo forme teplého vzduchu.

Postupom času sme medzi naše činnosti zaradili aj realizáciu akustických izolácií. Najmä v panelových domoch je to veľmi aktuálna téma – pri výstavbe panelákov sa na akustiku nemyslelo a preto v nich počujete zvuky z vedľajších bytov a poschodí, Vieme vám poradiť a váš problém vyriešiť, bez veľkých stavebných úprav.

So suchou montážou sa vieme uplatniť aj pri rekonštrukciách výťahových šácht. Výťahy v starších obytných domoch postupne dožívajú a je potrebné ich vymeniť. S výmenou technológie výťahu je zvyčajne nutné vymeniť aj plášť. Ponúkame realizáciu opláštenia požiarne odolnými a veľmi pevnými doskami na báze cementu, bez veľkej prašnosti, rýchlo a profesionálne.

Stavba je komplexná záležitosť a existuje množstvo vecí, ktoré by mal stavbár poznať, aby výsledok bol pre zákazníka dlhodobo uspokojivý. Dbáme na kvalitné premyslenie, naprojektovanie a vyhotovenie a vieme, že náročné detaily stavby je potrebné konzultovať s odborníkmi v oblasti stavebnej fyziky. Lebo každé mávnutie rukou nad detailom sa môže veľmi nepriaznivo vrátiť vo výslednom produkte, kedy už ale urobiť zmeny nie je ľahké alebo vôbec možné.

Nebojíme sa ísť aj do neodskúšaných inovatívnych riešení, najmä ak už u zákazníka zlyhali klasické postupy. Veríme si, ale naše kroky si v takomto prípade necháme posúdiť špecializovanými odborníkmi.

Naše skúsenosti, dobré aj zlé, vám teraz ponúkame, aby ste sa nemuseli učiť na vlastných chybách.

TopTerm, s.r.o.

Sídlo našej spoločnosti je v Šali, a pôsobíme najmä na území Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja.

 • Výstavba montovaných rodinných domov
 • Realizácia nadstavieb, prístavieb nad rodinné domy alebo bytové domy
 • Výstavba menších montovaných stavieb (garáže, prístrešky, záhradné domčeky)
 • Aplikácia dodatočnej tepelnej izolácie (polystyrén, celulóza, drevné vlákno, minerálna vlna) do existujúcich konštrukcií fúkaním (pod tlakom vzduchu) alebo striekaním (tlakom vzduchu s primiešaním vody)
 • Montáž opláštení výťahových šácht v panelových domoch nehorľavými materiálmi
 • Montáž akusticky tlmivých obkladov na stenách, stropoch a podlahách
 • Montáž protislnečných roliet Sunstop
 • Odstraňujeme problémy tepelného komfortu (pocit chladu v zimných mesiacoch napriek kúreniu, prievan, studené steny a podlahy, alebo  nadmerné prehrievanie priestorov v lete),
 • Odstránime problémy s nadmernou vlhkosťou (zatuchnutý vzduch, plesne v kútoch, pod stropom, pri podlahe)
 • Odstránime problémy s akustikou (nadmerný hluk z ulice, zvuky od potrubí, od susedov, od technológií)
 • Riešime problémy s denným svetlom (málo denného svetla v miestnostiach)

_f_288certif2-001 _f_287certif1-001 _f_201certif4 _f_200certif3 _f_199CERTIFIKAT-Firmy-CIUR _f_198certif2

Našim zákazníkom ponúkame možnosť porovnania ich domov po ukončení aspoň jednoročnej prevádzky, aby sme ich uistili, že nízkoenergetický nebol len na papieri, ale aj v skutočnosti. Pripravili sme porovnanie energetických spotrieb nami zrealizovaných domov:

Rodinný dom Stupava mal v prvom roku fungovania (od 9/2013 do 9/2014) spotrebu elektrickej energie 10.342 kWh, čo je pri prepočte na úžitkovú plochu 160m2 spotreba 66,46 kWh/m2/rok. Majitelia domu zaplatili za spotrebovanú elektrinu za rok 1.411 eur s DPH, čo je 8,82 eur s DPH na jeden m2. Spotreba plynu nie je žiadna, dom nemá prípojku na zemný plyn. V dome je nainštalovaná vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tela a nie je inštalovaný žiaden obnoviteľný zdroj tepla (krb, kacle, solár, tepelné čerpadlo..) a podotýkam, že sa jedná o prvý rok prevádzky domu, navyše je v spotrebe zahrnutá aj elektrina spotrebovaná pri stavbe domu počas 4 mesiacov.

Rodinný dom v Podunajských Biskupiciach mal v druhom roku fungovania (od 7/2013 do 7/2014) spotrebu elektrickej energie 11.824 kWh, čo je pri prepočte na úžitkovú plochu 175m2 spotreba 66,83 kWh/m2/rok. Majitelia domu zaplatili za spotrebovanú elektrinu za rok 1.572 eur s DPH, čo je 8,99 eur s DPH na jeden m2. Spotreba plynu nie je žiadna, dom nemá prípojku na zemný plyn. V dome sa kúri pomocou elektrokotla s podlahovým vykurovaním, teplá voda je pripravovaná tepelným čerpadlom vzduch-voda, použitá je vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla a v dome je aj piecka na drevo, v ktorej majitelia často kúria.

Rodinný dom v Stupave mal v druhom roku fungovania (od 3/2013 do 3/2014) spotrebu elektrickej energie 13.245 kWh, čo je pri prepočte na úžitkovú plochu 190m2 spotreba 70,88 kWh/m2/rok. Majitelia domu zaplatili za spotrebovanú elektrinu za rok 1.857 eur s DPH, čo je 9,78 eur s DPH na jeden m2. Spotreba plynu nie je žiadna, dom nemá prípojku na zemný plyn. V dome sa kúri pomocou elektrických teplovzdušných konvektorov, teplá voda je pripravovaná elektrickým bojlerom, použitá je vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla a v dome je teplovzdušný krb.

Rodinný dom v Slovenskej Novej Vsi mal v treťom roku fungovania (od 1/2013 do 1/2014) spotrebu elektrickej energie 6.453 kWh, čo je pri prepočte na úžitkovú plochu 129m2 spotreba 50,16 kWh/m2/rok. Majitelia domu zaplatili za spotrebovanú elektrinu za rok 1.035 eur s DPH, čo je 8,03 eur s DPH na jeden m2. Spotreba plynu nie je žiadna, dom nemá prípojku na zemný plyn. V dome sa kúri pomocou rozvodov vzduchotechniky, kde je vzduch zohrievaný tepelným čerpadlom vzduch-vzduch, pričom teplá voda je pripravovaná z odpadového prebytkového tepla a v núdzovom prípade priamym ohrevom elektrinou, použitá je vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla.